• Zahradní slavnost
     • Zahradní slavnost

     • Rádi Vás v pátek 27. května uvidíme na námi pořádané zahradní slavnosti. Přijďte se pobavit a poslechnout si hudební vystoupení našich studentů. Těšíme se na Vás! 

    • Škola Na Náměstí
     • Škola Na Náměstí

     • Již mnoho let se studenty navštěvujeme děti ve škole na náměstí, kde se podílíme na skupinové výuce a po téměř dvouleté covidové pauze jsme zase spolu! Je skvělé znova budovat nová přátelství a společně se učit. 

    • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
     • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

     • Na 16. února 2022 plánujeme mimořádný den otevřených dveří. Přijďte si vyzkoušet přijímací pohovor z anglického jazyka, zúčastnit se ukázkové hodiny angličtiny, popovídat si s vedením školy a případně u nás na sekretariátu rovnou podat přihlášku. 

      Časový harmonogram: 

      • 14:00 - začátek
      • 14:00 - 16:00 ukázkové přijímací pohovory z anglického jazyka
      • 14:00 - 15:30 otázky a odpovědi s vedením školy

      Celá akce se bude řídit platnými epidemiologickými opatřeními.

    • Ředitelské volno 2.2. - 3.2. 2022
     • Ředitelské volno 2.2. - 3.2. 2022

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji na středu a čtvrtek 2.2. - 3.2. 2022 ředitelské volno z organizačních a epidemiologických důvodů.

      Danuta Pokorná
      ředitelka školy 

    • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
     • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

     • Na 21. ledna 2022 plánujeme den otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak to u nás chodí! 

      Prosíme, abyste se při vstupu do budovy prokázali platným negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu. Při prohlídce školy je nutné mít po celou dobu respirátor.

      Časový harmonogram: 

      • 12:30 začátek
      • 12:45-13:30 ukázkové hodiny dějepisu, českého, španělského a německého jazyka
      • 13:30-15:30 ukázkové přijímací pohovory z anglického jazyka
      • 13:30-16:30 otázky a odpovědi s vedením školy
      • 14:00, 15:00, 16:00 ukázkové hodiny anglického jazyka

      Celá akce se bude řídit platnými epidemiologickými opatřeními

    • Dny otevřených dveří
     • Dny otevřených dveří

     • Dny otevřených dveří: 26. 11. 2021 a 21. 1. 2022

      Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci jsme se rozhodli přesunout den otevřených dveří (26. 11. 2021) do online prostředí. 

      Zde si můžete pustit video, které jsme natočili před loňským dnem otevřených dveří. 

      Od minulého roku se naše škola díky rekonstrukci hodně změnila, a tak přidáváme krátké video, jak to teď u nás ve škole vypadá. 

      Zde jsou ukázky hodin IVT a dějepisu.

      26. listopadu v 16:00 se můžete zúčastnit živého vysílání, budeme odpovídat na vaše otázky.

    • Otevření budovy BMA
     • Otevření budovy BMA

     • Chceme vám s radosti oznámit, že jsme oficiálně dostali kolaudační rozhodnutí. Od pondělí tak můžeme začít v naší nově zrekonstruované školní budově. Děkuji všem za podporu a pochopení.
      Těšíme se na všechny studenty v pondělí 25. 10. 2021 v 8:00 před školou, abychom mohli symbolicky spolu do nové budovy vstoupit.
      Pro rodiče, absolventy a sponzory plánujeme slavnostní otevření zrekonstruované budovy gymnázia BMA v pátek 12. 11. 2021 v 16:00 - jste všichni srdečně zváni.

    • Catch It 2021
     • Catch It 2021

     • Je za námi další Catch it! Tentokrát jsme pozvali několik absolventů a užili si prodloužený víkend s přáteli, skvělými diskuzemi, tradičním baseballem a úžasným jídlem. Po roce a půl téměř nepřetržitého lockdownu jsme nabrali čerstvý vítr do plachet!

    • Exkurze do Dolních Vítkovic
     • Exkurze do Dolních Vítkovic

     • V měsíci říjnu jsme s druhým ročníkem navštívili Oblast Dolní Vítkovice. Zúčastnili jsme se dvou programů. Prohlédli jsme si areál Vysokopecního závodu a dozvěděli se zajímavosti o historii a principech výroby železa. Také jsme se absolvovali vzdělávací program Záhada jaderné elektrárny ve Velkém Světě Techniky, kde jsme si vyzkoušeli dozimetrem měřit radiaci a dozvěděli se něco o jaderných reakcích.


      Exkurze byla zajímavá a určitě bylo fajn vidět na vlastní oči prostředí vysokých pecí či si vyzkoušet práci v malé laboratoři.

    • Crowdfunding
     • Crowdfunding

     • V květnu jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školy, která zahrnuje i nástavbu dalšího patra. Nyní jsme na stránkách donio.cz spustili projekt, jehož cílem je s Vaší pomocí vybrat peníze na dofinancování této stavby. Jedná se o tzv. matching, takže se díky našemu štědrému sponzorovi každá koruna, kterou se nám rozhodnete pomoci,  zdvojnásobí. Udělá nám radost, když přispějete a budete náš projekt šířit dál. 

      Děkujeme za každý Váš finanční dar!

      Odkaz na sbírku: https://www.donio.cz/BeskydyMountainAcademy

    • Oznámení o výuce v náhradních prostorách
     • Oznámení o výuce v náhradních prostorách

     • Z důvodu nástavby a rekonstrukce budovy gymnázia bude výuka od 2. 9. 2021 probíhat v náhradních prostorách dle oficiálního rozvrhu hodin. Žáci 1. - 3. ročníku se budou učit v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí na adrese Hlavní 1755.

      Výuka žáků 4. ročníku bude probíhat v budově sboru Církve bratrské, Poštovní 1165, Frýdlant nad Ostravicí.

      Po tuto dobu mohou žáci chodit na obědy do školní jídelny v ZŠ T. G. Masaryka. Bližší informace 1. 9. 2021.

      >>Rozvrh

    • Zahájení školního roku 2021/22
     • Zahájení školního roku 2021/22

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      letošní školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí. V 9:15 se všichni setkáme ve velkém sále, kde proběhne testování těch žáků, kteří nedoloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa (PCR ne starší než 7 dní, antigenní ne starší ne 72 hodin), dokončeném očkování (nejméně 14 dní po 2. dávce) nebo potvrzení o prodělaném onemocnění v posledních 180 dnech. Kdo tedy má potvrzení, musí jej doložit buď v tištěné nebo elektronické formě. 

      V 10:00 proběhne slavnostní zahájení nového školního roku, na kterém bude povinnost mít nasazený respirátor. Pak budou následovat setkání s třídními učiteli, kde se žáci dozví informace spojené s výukou a každý obdrží potvrzení o studiu.

    • Omezení provozu na sekretariátě
     • Omezení provozu na sekretariátě

     • Z důvodu rekonstrukce budovy je provoz na sekretariátě omezen. Nutné případy volejte na tel. č. 603155292, případně napište Váš požadavek na info@gymnaziumbma.cz.


      Děkujeme za pochopení.

    • Schůzka zákonných zástupců přijatých žáků
     • Schůzka zákonných zástupců přijatých žáků

     • Zveme všechny zákonné zástupce přijatých žáků do 1. ročníku 2021/2022 na schůzku, která se koná ve čtvrtek 17. června 2021 v 17.00 hod. v Kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí - boční vchod do Kina. Na programu bude podepisování smlouvy o studiu, výměr školného, informace k adaptačnímu pobytu.

    • ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
     • ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

     • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o., jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu, vyhovuje odvolání a přijímá ke vzdělávání v čtyřletém gymnáziu, jehož/jejíž činnost vykonává Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o., od 1. 9. 2021, do I. ročníku oboru Gymnázium 79-41-K/41

       

      22 - GymBMA/54/2021

      20 - GymBMA/52/2021

      26 - GymBMA/58/2021

      48 - GymBMA/83/2021

      2 - GymBMA/22/2021

      51 - GymBMA/86/2021

      43 - GymBMA/78/2021

      57 - GymBMA/94/2021

      23 - GymBMA/55/2021

    • NÁVRAT STUDENTŮ DO ŠKOLY OD 24. 5. 2021
     • NÁVRAT STUDENTŮ DO ŠKOLY OD 24. 5. 2021

     • Milí studenti,od pondělí 24. 5. 2021 se střední školy vrací k prezenční výuce, a tak se budeme těšit, že se opět uvidíme. V budově školy budou probíhat maturitní zkoušky, Projektová výuka 1. - 3. ročníku bude probíhat na dvou místech:

      • v budově sboru CB na ul. Poštovní vedle pošty 
      • v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí - vchod do vestibulu kina (KC FnO)

       

      Organizace výuky:

      každé pondělí od 8:00 - testování studentů

      výuka vždy od 8:30 - 12:30 střídavě buď v budově sboru CB nebo KC.

      Od  24. 5. bude 1. ročník v budově sboru CB, kde bude probíhat projektová výuka jazyků.

      Ročník 2. - 3. bude v KC FnO - projektová výuka ostatních předmětů.

      Podrobný rozvrh bude na EduPage.

      V termínu od 1.6 - 3. 6. budou ústní maturitní zkoušky, ostatní třídy:

      • 1. 6. - 2. ročník - testy profesní orientace v KC FnO,  1.  a 3. ročník -  výlet
      • 2. 6. - preventivní program v KC FnO od 9:00 - 12:30 (1. - 3.. roč.)
      • 3. 6. - sportovní den (1. - 3.. roč.)
  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
   • (+420) 725 304 460
 • Follow BMA