• Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
     • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

     • Seznam přijatých uchazečů

       

      Informace o výsledcích přijímacích zkoušek

      Je-li uchazeč přijat:

      • začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole, zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ 
      • přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se oznamuje pod přiděleným registračním číslem zveřejněním seznamu uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy 
      • zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy v době od 7:30 do 16:00
      • rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu info@gymnaziumbma.cz

      Není-li uchazeč přijat:

      • jeden z rodičů si může vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v úterý 2. května 2023 od 7:30 do 16:00 a ve středu 3. května 2023 od 7:30 do 14:00 a zároveň má možnost podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána poštou doporučeně zákonnému zástupci žáka, případně datovou schránkou.
      • odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí
      • neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola přijímat další uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení
    • Ředitelské volno - 5. 5. 2023
     • Ředitelské volno - 5. 5. 2023

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem školy - BMA z.s., vyhlašuji na pátek 5. 5. 2023 ředitelské volno. 

      Danuta Pokorná
      ředitelka školy 

   • Kontakty

    • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
    • Sekretariát (+420) 603 155 292
     Ředitelka školy (+420) 725 304 460
    • Dvořákova 1269
     Frýdlant nad Ostravicí
     739 11 Frýdlant nad Ostravicí
     Czech Republic
    • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
    • IČO: 26787806
    • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
  • Follow BMA