• Financováno EU

   • Multifunkční IT učebna

    Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury ve vazbě na klíčové kompetence cizí jazyky, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Předmětem realizace projektu je vybudování a vybavení odborné IT učebny. Součástí budou drobné stavební úpravy elektroinstalace a stropu, pořízení nábytku a moderního IT vybavení pro výuku odborných předmětů. Na realizaci projektu jsme obdrželi dotaci z EU v rámci 42. výzvy IROP. V současné době se připravuje veřejná zakázka, projekt by měl být ukončen do srpna 2023.

    Projekt „Multifunkční IT učebna“ je spolufinancován Evropskou unií.

     

    Digitální učební pomůcky

    Škola se zapojila do výzvy Národního plánu obnovy - digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí pro církevní a soukromé mateřské školy, základní školy a gymnázia pro rok 2022. 
    Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na náklady vzniklé v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. 

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA