• Vize a poslání

   • Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.
    -Nelson Mandela

    Náš sen
    Gymnázium Beskydy Mountain Academy je více než jen škola, je to rodina, která sní o tom, že studenti a absolventi budou pozitivně proměňovat společnost. Z toho důvodu se pevně držíme křesťanských hodnot rodiny, tvořivosti a kvality, které jsou středem našeho přístupu ke vzdělávání. Velkou prioritou jsou pro nás dobré vztahy a individuální přístup ke každému studentovi. Proto se všichni, zaměstnanci i studenti, těšíme na každodenní setkání ve škole.

    Proč jsme křesťanská škola?
    Být křesťanskou školou neznamená, že musíte být věřící, abyste u nás mohli studovat. Ve skutečnosti většina studentů a mnoho zaměstnanců nesdílí křesťanskou víru, my všichni však bereme vážně křesťanské hodnoty. Pravidelně čteme Bibli a vedeme diskuze na témata s ní spojená, protože tato kniha je základem západní civilizace. Usilujeme o to, aby biblické hodnoty lásky, vlídnosti a vzájemného respektu tvořily rytmus našeho školního života. Vyzýváme studenty, aby hledali stejnou lidskou hodnotu v každém člověku a aby se pokoušeli určit si vlastní hodnoty při formování svých jednotlivých životních cest.

    Kvalitní gymnazijní vzdělání
    Vzdělávání znamená kontinuální přípravu na život a gymnázium poskytuje specifickou přípravu na studium vysoké školy. Náš studijní plán sleduje všeobecný základ klasického gymnazijního vzdělávání a připravuje studenty na soutěž o místa na univerzitách v podobě přijímacích zkoušek. Naši absolventi byli přijati na nejrůznější typy vysokých škol v Česku i v zahraničí a studují velkou škálu oborů od překladatelství po medicínu.

    Vyšší znalost angličtiny
    Plynulost v angličtině není jen možnost, je to dovednost nezbytná pro úspěch v dnešním akademickém a obchodním světě. Naše strategie zachází až za učebnice. Se čtyřmi učiteli angličtiny původem ze Spojených států, pravidelnými návštěvami dalších rodilých mluvčích a stipendiem umožňujícím cesty do Anglie a Ameriky se naši studenti umisťují na předních příčkách při hodnocení výsledků maturit z angličtiny v kraji.

    Motivující prostředí
    Zdravé vztahy jsou klíčem k úspěšnému prostředí pro vzdělávání. Když jednáme s druhými laskavě a s úctou, budujeme základ, na kterém se můžeme přemístit od prostého shromažďování informací ke kooperativnímu zkoumání a kritickému myšlení. Učíme se společně a zároveň společně budujeme naši školní rodinu.

    Rozvoj charakteru
    Svět potřebuje motivované a charakterní lidi, kteří v něm budou působit změny. Na BMA často diskutujeme o etice a lidské hodnotě a vyzýváme studenty k následování vyšších norem účasti a empatie. Pomáháme studentům získat schopnosti potřebné k působení změn a nalezení jejich osobní hodnoty skrze projekty adresované místní komunitě. Organizujeme také charitativní výjezdy na místa, jako jsou například Indie nebo Nepál.

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA