• Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024

  •  

   Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky

   • 1. termín: 13. dubna 2023
   • 2. termín: 14. dubna 2023

    

   Termíny pohovorů z anglického jazyka

   • duben 2023
    

   Náhradní termíny

   • 1. termín: středa 10. května 2023
   • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

    

   Informace k přijímacímu řízení:

   • přihlášky ke vzdělávání na střední škole se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2023 přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak zákonným zástupcem)
   • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem
   • součástí přihlášky jsou informace o zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení   
   • písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut, do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu
   • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)
   • pokud má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku, uvede v přihlášce ID datové schránky, pokud si ji zřídí po odevzdání přihlášky, zašle ID datové schránky na e-mail školy

    

   Údaje na přihlášce:

   • Název a adresa školy: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
   • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
     

   Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., pro školní rok 2023/2024 přijímá 50 žáků do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

    

   Naše škola organizuje přípravné kurzy:  https://kurzy.gymnaziumbma.cz/

   Kritéria přijímacího řízení (PDF) 

   Přijímací pohovory z angličtiny (PDF)

   Přihláška ke vzdělání na střední škole (PDF)

   Informace GDPR (PDF)

   Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
 • Follow BMA