• Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022

  • >>ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

   >>Přijímací řízení BMA - Výsledky 2021/2022

   >> Mimořádné opatření

   Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., pro školní rok 2021/2022 zastoupené Ing. Danutou Pokornou, ředitelkou školy, vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium.

    

   Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk a matematika) a také termíny konání školních přijímacích zkoušek (anglický jazyk):
    

   • 1. termín: pondělí 3. května 2021
   • 2. termín: úterý 4. května 2021

    

   Náhradní termíny:

   • 1. termín: středa 2. června 2021
   • 2. termín: čtvrtek 3. června 2021

    

   Informace k přijímacímu řízení:

   • přihlášky ke střednímu vzdělávání se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2021 přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak zákonným zástupcem)
   • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem
   • součástí přihlášky jsou informace o zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení   
   • písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut, do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu
   • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)
   • pokud zákonný zástupce má zřízenou datovou schránku, uvede v přihlášce ID datové schránky, pokud si ji zřídí po odevzdání přihlášky, zašle ID datové schránky na e-mail školy 

    

   Informace k výsledkům přijímacího řízení:

   • výsledky v prvním kole přijímacího řízení v řádném termínu lze vyhlásit nejdříve 19. května (nelze dříve) a nejpozději 21. května 2021
   • v náhradním termínu nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021 
   • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
   • seznam je uveřejněn po dobu alespoň 15 dnů přímo v dané škole a dále i způsobem umožňujícím dálkový přístup

    

   Údaje na přihlášce:

   • Název a adresa školy: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
   • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium

    

   Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., pro školní rok 2021/2022 přijímá 28 žáků do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

   Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
   Kritéria přijímací zkoušky z anglického jazyka
   Přihláška ke vzdělání
   Informace GDPR

   Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
   • (+420) 725 304 460
 • Follow BMA