• Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023

  • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. pro školní rok 2022/2023 zastoupené Ing. Danutou Pokornou, ředitelkou školy, vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., 
   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. 


   Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky

   • 1. termín: 12. dubna 2022
   • 2. termín: 13. dubna 2022

    

   Náhradní termíny:

   • 1. termín: středa 10. května 2022
   • 2. termín: čtvrtek 11. května 2022

    

   Informace k přijímacímu řízení:

   • přihlášky ke vzdělávání na střední škole se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2022 přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak zákonným zástupcem)
   • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem
   • součástí přihlášky jsou informace o zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení   
   • písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut, do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu
   • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)
   • pokud má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku, uvede v přihlášce ID datové schránky, pokud si ji zřídí po odevzdání přihlášky, zašle ID datové schránky na e-mail školy

    

   Údaje na přihlášce:

   • Název a adresa školy: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
   • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
     

   Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., pro školní rok 2022/2023 přijímá 28 žáků do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).
   Jednotná kritéria přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2022.


   Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

    
   Přihláška ke vzdělání na střední škole – dokument bude aktivní 
   Informace GDPR – dokument bude aktivní

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
   • (+420) 725 304 460
 • Follow BMA