• Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2020

  • Se vyhlašuje na obor denního studia:'
   čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
   Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

   Předpokládaný počet přijatých
   31 žáků

   Termín odevzdání přihlášek řediteli Gymnázia BMA
   1. březen 2020

   Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk a matematika)
   1. termín: úterý 14. dubna 2020
   2. termín: středa 15. dubna 2020

   Náhradní termíny
   1. termín: středa 13. května 2020
   2. termín: čtvrtek 14. května 2020

   Termíny konání školní přijímací zkoušky (ústní zkouška z angličtiny)
   16. a 17. dubna 2020

   Údaje na přihlášce (I. strana přihlášky)

   • Název a adresa školy: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

   • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium

   • Jednotná zkouška: ano

   • Termín školní přijímací zkoušky: 16. 4. 2020, nebo 17. 4. 2020 (výběr jedné z možností)


   Náležitosti přihlášky

   • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

   • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné

   • úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

   • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí

   • povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

   • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou

   • Gymnázium BMA nevyžaduje posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.


   Kritéria pro přijetí

   • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (CERMAT)

   • Ústní zkouška z anglického jazyka (školní zkouška)

   • Prospěch za poslední 2 ročníky školní docházky

   • Výsledky soutěží, olympiád, aktivity podporující zaměření školy (absolvované zkoušky, kurzy apod.)


   Ke stažení

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 558 675 211
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA