• Výuka jazyků

   • Studium jazyků je v BMA vzdělávací prioritou. Důraz je kladen především na angličtinu. Jazyky u nás vyučují kvalifikovaní odborníci. Výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny je pokryta rodilými mluvčími.

    Ve výuce se kombinují tradiční a netradiční (kreativní) metody, jako jsou hry, různé formy týmové práce, projekty. Vycházíme z toho, že každý student se učí jinak: někdo vnímá nejlépe z předneseného výkladu (auditivně), jiný se nejlépe učí čtením a další zase „pohybem“. Proto se výukové metody snaží pokrýt různé typy učení. Kombinujeme tradiční model vzdělávání s modelem, který je preferován v anglosaském prostředí.

    Usilujeme o to, aby student BMA dosáhl dobré úrovně znalosti dvou světových jazyků. Nadto má ještě možnost studia dalšího jazyka (třetího) – francouzština, němčina, španělština, ruština – nabízeného v rámci povinně volitelných nebo nepovinných předmětů. Výuka dalšího jazyka je nasazena v učebním plánu od II. ročníku a probíhá obvykle dva roky.

    Počet hodin angličtiny v rámci učebního plánu je vyšší než stanovené minimum, aby student měl s jazykem co nejužší kontakt. Podle aktuální situace v daném prvním ročníku (zejména s přihlédnutím k rozdílné úrovni znalostí studentů) je výuka angličtiny dělená na skupiny.

    Ve školním vzdělávacím programu jsme vytvořili širší prostor k tomu, aby byla v rámci učebního plánu angličtiny zvládnuta terminologie společenskovědních oborů, jako jsou historie, geografie, společenské vědy, světová literatura. To znamená, že student by měl zvládnout prezentovat své znalosti těchto oborů v angličtině, podobně jako by byly vyučovány v tomto jazyce.

    Velkou motivací pro studenty je možnost zúčastnit se zahraničních programů, především v USA, jako jsou kempy nebo studijní programy partnerských škol. V průběhu studia jsou studenti podle předem stanovených kritérií vybíráni, aby čtyři až šest týdnů strávili za mořem a zdokonalili svou komunikativní úroveň jazyka. Pobyt jim je také příležitostí k tomu, aby navázali nová přátelství a přivezli si spoustu nevšedních zážitků.

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA