• Maturitní zkouška

   • *****

    Nařízená předmětná zkouška se, dle rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č. j. MSK 92677/2022 ze dne 28.07.2022, uskuteční dne 08.08.2022 v 10:00 hodin v organizaci Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
    >> otázky a kritéria hodnocení

    *****

    Maturitní zkouška ve se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). 

    Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů. 

    Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka nebo didaktickým testem z matematiky. 

    V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující. 

    Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. 

    Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky. 

    Více informaci:

    https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

    https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

    Důležité termíny

    • 1. prosinec 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášky k termínu jaro 2022.

    • 31. březen 2022 - žák odevzdá seznam děl k maturitní zkoušce pro předmět český jazyk a literatura.

    • 2. květen - 5. květen  2022  - termíny společné části - maturitní didaktické testy AJ, ČJ     

    • květen 2022 - červen 2022 - profilové části maturitní zkoušky (praktická, ústní) - termín jaro 2022

    • 27. červen 2022 - nejzazší termín pro podání přihlášky k termínu podzim 2022

    • září 2022 - profilová i společná část maturitní zkoušky (praktická ústní, didaktické testy) - termín podzim 2022

     

    Termíny písemných prací

    • 4.4. 22 13:00 - Maturitní písemná práce z ČJ
    • 5.4. 22 13:00 - Maturitní písemná práce z AJ
    • 6.4. 22 14:00 - Maturitní písemná práce z ŠJ
    • 6.4. 22 14:00 - Maturitní písemná práce z NJ

     

    Termíny společné části - maturitní didaktické testy AJ, ČJ

    • 2. 5. - 4. 5. 2022   
     

    Termíny profilové části

    • 16. 5. - 19. 5. 2022
     

    Profilová zkouška

    • Ředitelka školy Gymnázium BMA stanovuje pro zkušební období školního roku dvě povinné profilové zkoušky a maximálně 2 nepovinné profilové zkoušky.
    • Žák si může vybrat zkoušku pouze v předmětu, u něhož absolvoval za celý vzdělávací cyklus alespoň 4 hodiny (celkově v hodinách kolem 144 hodin).
    • Povinnou profilovou zkoušku je možné vybírat z nabídky: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk.
    • Nepovinnou profilovou zkoušku je možné vybírat z nabídky: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk.  
    • V profilové části MZ nelze konat stejnou zkoušku jako ve společné části MZ.   
     

    Zkouška:

    Forma, část zkoušky:

    Délka zkoušky: příprava/zkouška

    Témata, průběh a hodnocení zkoušky:

    Anglický jazyk písemná a ústní zkouška písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut
    Anglický jazyk

    Biologie

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Biologie

    Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška písemná 150 minut
    ústní 15 minut / 15 minut
    Český jazyk a literatura

    Dějepis

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Dějepis

    Ruský jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    Ruský jazyk

    Fyzika

    ústní zkouška

    20 minut / 15 minut

    Fyzika

    Chemie

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Chemie

    Matematika

    ústní zkouška

    30 minut / 15 minut

    Matematika

    Německý jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    Německý jazyk

    Psychologie

    ústní zkouška

    20 minut / 15 minut

    Psychologie

    Společenské vědy

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Společenské vědy

    Španělský jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    Španělský jazyk

    Zeměpis

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Zeměpis

     

    Opravná zkouška a ukončování studia

    • Opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku.

    • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku, nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
      

    Ke stažení

     
    Zveřejnil 30. 9. 2021
    Jonathan Lobel

     

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
 • Follow BMA