• Maturitní zkouška

   • Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. V obou částech žák skládá dvě zkoušky. Nabídka cizích jazyků zahrnuje jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský. Písemné práce budou hodnoceny centrálně.

    Termíny maturitní zkoušky

    Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: nejpozději 1. prosince 2019.
    Odevzdání vlastního seznamu maturitní četby: nejpozději 31. března 2020.

    Termíny společné části:

    • bude oznámeno – písemná práce z českého jazyka
    • bude oznámeno – písemná práce z anglického jazyka
    • 4.-6. května 2020 –  didaktické testy
    Termíny profilové části a ústních zkoušek společné části:
    • 18.-22. května 2020


    Povinné zkoušky    
    Český jazyk a literatura
    Cizí jazyk nebo matematika  


    Nepovinné zkoušky
    Cizí jazyk
    Matematika +

    Český jazyka a cizí jazyk jsou tzv. komplexní zkoušky, skládající se z dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky.


    Profilová zkouška

    • Ředitelka školy Gymnázium BMA stanovuje pro zkušební období školního roku dvě povinné profilové zkoušky.
    • Žák si může vybrat zkoušku pouze v předmětu, u něhož absolvoval za celý vzdělávací cyklus alespoň 4 hodiny (celkově v hodinách kolem 144 hodin).
    • Je možné vybírat ze zkoušek: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, výtvarná výchova.
    • V profilové části MZ nelze konat stejnou zkoušku jako ve společné části MZ.   
     

    Opravná zkouška a ukončování studia

    • Opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku.
    • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku, nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

    Ke stažení

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 558 675 211
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA