• Maturitní zkouška

   • Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). 

    Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů. 

    Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka nebo didaktickým testem z matematiky. 

    V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující. 

    Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. 

    Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky. 

    Více informaci:

    https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

    https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

    Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP pro gymnázia

    Důležité termíny

    • Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: nejpozději 1. prosince 2021.
    • Odevzdání vlastního seznamu maturitní četby: nejpozději 31. března 2022.
     

    Termíny písemných prací

     

    Termíny společné části - maturitní didaktické testy AJ, ČJ

    • 2. 5. - 5. 5. 2022   
     

    Termíny profilové části

     

    Profilová zkouška

    • Ředitelka školy Gymnázium BMA stanovuje pro zkušební období školního roku dvě povinné profilové zkoušky a maximálně 2 nepovinné profilové zkoušky.
    • Žák si může vybrat zkoušku pouze v předmětu, u něhož absolvoval za celý vzdělávací cyklus alespoň 4 hodiny (celkově v hodinách kolem 144 hodin).
    • Povinnou profilovou zkoušku je možné vybírat z nabídky: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, výtvarná výchova.
    • Nepovinnou profilovou zkoušku je možné vybírat z nabídky: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova.  
    • V profilové části MZ nelze konat stejnou zkoušku jako ve společné části MZ.   
     

    Zkouška:

    Forma, část zkoušky:

    Délka zkoušky: příprava/zkouška

    Témata, průběh a hodnocení zkoušky:

    Anglický jazyk písemná a ústní zkouška písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut
    AJ 2021

    Biologie

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Bi 2021

    Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška písemná 150 minut
    ústní 15 minut / 15 minut
    ČJ 2021

    Dějepis

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    D 2021

    Ruský jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    RJ 2021

    Fyzika

    ústní zkouška

    20 minut / 15 minut

    Fy 2021

    Chemie

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Ch 2021

    Matematika

    ústní zkouška

    30 minut / 15 minut

    M 2021

    Německý jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    NJ 2021

    Psychologie

    obhajoba maturitní práce

    10 minut / 20 minut

    Psy 2021

    Společenské vědy

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    SV 2021

    Španělský jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    ŠJ 2021

    Výtvarná výchova

    ústní zkouška / praktická zkouška

    15 minut / 15 minut

    VV 2021

    Zeměpis

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Z 2021

     

    Opravná zkouška a ukončování studia

    • Opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku.

    • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku, nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
      

    Ke stažení

     
    Zveřejnil 30. 10. 2020
    Jonathan Lobel

     

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
   • (+420) 725 304 460
 • Follow BMA