• Maturitní zkouška

   • Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. V obou částech žák skládá dvě zkoušky. Nabídka cizích jazyků zahrnuje jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský. Písemné práce budou hodnoceny centrálně.

    Termíny maturitní zkoušky

    Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: nejpozději 1. prosince 2019.
    Odevzdání vlastního seznamu maturitní četby: nejpozději 31. března 2020.

    Termíny společné části:

    • 8. a 30. dubna 2020 – písemná práce z českého jazyka a z anglického jazyka
    • 4.-6. května 2020 –  didaktické testy
    Termíny profilové části a ústních zkoušek společné části:
    • 18.-22. května 2020

     


    Povinné zkoušky

    Český jazyk a literatura
    Cizí jazyk nebo matematika  


    Nepovinné zkoušky

    Cizí jazyk
    Matematika +

    Český jazyka a cizí jazyk jsou tzv. komplexní zkoušky, skládající se z dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky.

     

    Profilová zkouška

    • Ředitelka školy Gymnázium BMA stanovuje pro zkušební období školního roku dvě povinné profilové zkoušky a maximálně 2 nepovinné profilové zkoušky.
    • Žák si může vybrat zkoušku pouze v předmětu, u něhož absolvoval za celý vzdělávací cyklus alespoň 4 hodiny (celkově v hodinách kolem 144 hodin).
    • Povinnou profilovou zkoušku je možné vybírat z nabídky: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, výtvarná výchova.
    • Nepovinnou profilovou zkoušku je možné vybírat z nabídky: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova.  
    • V profilové části MZ nelze konat stejnou zkoušku jako ve společné části MZ.   

    Zkouška: Forma, část zkoušky: Délka zkoušky: příprava/zkouška Témata, průběh a hodnocení zkoušky:
    Biologie ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_Bi_2020.pdf
    Dějepis ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_D_2020.pdf
    Ruský jazyk ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_RJ_2020.pdf
    Fyzika ústní zkouška 20 minut / 15 minut BMA_Maturita_Fy_2020.pdf
    Chemie ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_Ch_2020.pdf
    Francouzský jazyk ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_FJ_2020.pdf
    Informatika a výp. technika obhajoba maturitní práce 10 minut / 20 minut BMA_Maturita_IVT_2020.pdf
    Matematika ústní zkouška 30 minut / 15 minut BMA_Maturita_M_2020.pdf
    Německý jazyk ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_NJ_2020.pdf
    Psychologie obhajoba maturitní práce 10 minut / 20 minut BMA_Maturita_Ps_2020.pdf
    Společenské vědy ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_SV_2020.pdf
    Španělský jazyk ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_SJ_2020.pdf
    Výtvarná výchova ústní zkouška / praktická zkouška 15 minut / 7 minut + 8 minut BMA_Maturita_VV_2020.pdf
    Zeměpis ústní zkouška 15 minut / 15 minut BMA_Maturita_Z_2020.pdf
     

    Opravná zkouška a ukončování studia

    • Opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku.
    • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku, nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
     

    Ke stažení

     
  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 558 675 211
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA