• Maturitní zkouška

   • Maturitní zkouška ve se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). 

    Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů. 

    Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka nebo didaktickým testem z matematiky. 

    V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující. 

    Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. 

    Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona se písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky. 

    Více informaci:

    https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

    https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

    TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

     

    Maturitní zkouška se ve školním roce 2023/2024 koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

    Písemné práce profilové části:

    • Český jazyk a literatura -  16. 4. 2024 ve 13:00 
    • Anglický jazyk -  17.4. 2024 ve 13:00 

    Didaktické testy: 

    • Anglický jazyk -  2.5.2024 ve 13:30
    • Český jazyk a literatura -  3.5.2024 v 8:00
    • Matematika rozšiřující - 6.5.2024 v 8:00

     Termíny profilové části: 27. - 30. květen 2024

     

    Profilová zkouška

    • Ředitelka školy Gymnázium BMA stanovuje pro zkušební období školního roku dvě povinné profilové zkoušky a maximálně 2 nepovinné profilové zkoušky.
    • Žák si může vybrat zkoušku pouze v předmětu, u něhož absolvoval za celý vzdělávací cyklus alespoň 4 hodiny (celkově v hodinách kolem 144 hodin).
    • Povinnou profilovou zkoušku je možné vybírat z nabídky: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk.
    • Nepovinnou profilovou zkoušku je možné vybírat z nabídky: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk.  
    • V profilové části MZ nelze konat stejnou zkoušku jako ve společné části MZ.   
     

    Zkouška:

    Forma, část zkoušky:

    Délka zkoušky: příprava/zkouška

    Témata, průběh a hodnocení zkoušky:

    Anglický jazyk písemná a ústní zkouška písemná 120 minut
    ústní 15 minut / 15 minut
    Anglický jazyk

    Biologie

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Biologie

    Český jazyk a literatura písemná a ústní zkouška písemná 150 minut
    ústní 15 minut / 15 minut
    Český jazyk a literatura

    Dějepis

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Dějepis

    Francouzský jazyk

    ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut
    Francouzský jazyk

    Chemie

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Chemie
    Informatika a výpočetní technika maturitní práce a její obhajoba 15 minut / 15 minut Informatika a výpočetní technika

    Matematika

    ústní zkouška

    30 minut / 15 minut

    Matematika

    Německý jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    Německý jazyk

    Psychologie

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Psychologie

    Ruský jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    Ruský jazyk

    Společenské vědy

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Společenské vědy

    Španělský jazyk

    písemná a ústní zkouška

    písemná 90 minut
    ústní 15 minut / 15 minut

    Španělský jazyk

    Zeměpis

    ústní zkouška

    15 minut / 15 minut

    Zeměpis

     

    Opravná zkouška a ukončování studia

    • Opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku.

    • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku, nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
      

    Ke stažení

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA