• Křesťanské hodnoty

    • Křesťanská pedagogika je alternativním vzdělávacím přístupem. V našem kulturním kontextu je známa především z díla J. A. Komenského. Jejím nejtypičtějším znakem je celostní přístup ke vzdělávání (škola není jen o předávání faktů).

     Vzdělávání v křesťanském kontextu je převážně o vztahu. Profil učitele naší školy (bez ohledu na vyznání) počítá s pozitivním „nastavením“. Žáky znají jmény, povzbuzují je a inspirují, nevyslovují vůči nim negativní slova. Jsme přesvědčeni, že vytvoření pozitivního klimatu vede k lepším výsledkům v učení.

     Přestože ne všichni učitelé a studenti na škole jsou věřící, bible je chápána jako určitá norma vztahů. I proto má výraznější postavení v učebním plánu než na sekulární škole, práce s biblí je součástí čtení a interpretace textu v anglickém jazyce. Texty jsou interpretovány a diskutovány s respektem ke každému názoru a postoji, který je v souladu se zákonem a slušnými mravy. I přes větší váhu biblického textu, používaného pro vzdělávací cíle, jsou součástí metody kreativního čtení i jiná díla světové literatury.

     Škola není církev a neučí dogmata. Inspiruje, ale nepoučuje. Svou autoritu uplatňuje vzhledem k charakteru žáka, nikoliv k jeho názorům a přesvědčení. Křesťanské aktivity na naší škole jsou všechny dobrovolné, nejsou zde povinné symboly, bohoslužby, modlitby. Škola je ve svém přístupu otevřená všem, není spojena s žádnou konkrétní církví.

      
  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA