• Kvalitní gymnaziální vzdělání
   • Nadstandardní výuku angličtiny
   • Motivující prostředí založené na křesťanských hodnotách
   • Pozitivní formování osobnosti
   • Naše hodnoty: Family, Creativity, Excellence
 • BMA je více než škola, je to rodina.

  Z toho důvodu se pevně držíme křesťanských hodnot FAMILY (rodiny), CREATIVITY (tvořivosti) a EXCELLENCE (kvality), které jsou středem našeho přístupu ke vzdělávání.
    • FAMILY
    • Věříme, že vztahy jsou klíčové a mají na vzdělávání vliv. Proto vytváříme prostředí školy, kde chceme být něco jako BMA „rodinou“. Kvalitní klima školy není samovolný, ale záměrný proces, na kterém tým učitelů pracuje.
     • CREATIVITY
     • Věříme, že kreativita je lidským bytostem vlastní a chceme ji jako učitelé využívat i podněcovat u studentů. Škola by neměla být pouze místem předávání faktů, ale také objevování nových cest a přístupů k řešení problémů.
      • EXCELLENCE
      • Věříme, že dobrý učitel je základním předpokladem kvality školy. Každému studentovi chceme přispět k jeho vzdělanostnímu a osobnostnímu rozvoji, vytvářet tzv. přidanou hodnotu. Kvalita musí být v konkrétních aspektech měřitelná.
    • Novinky

     Zjistěte, co je nového na naší škole.
      • Školska rada
       • Školska rada

        26. 9. 2019

        Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
        Volby do školské rady Gymnázium BMA, s.r.o. jsou organizovány a budou provedeny v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – „školský zákon“. Volby do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 od 16:30 hodin do 18:00 hodin ve škole.
        Návrhy na kandidáty mohou předávat do 20. 10. 2019 zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

      • Nový systém EduPage
       • Nový systém EduPage

        4. 9. 2019

        V letošním školním roce jsme ze systému Bakaláři přešli na nový systém EduPage, všem rodičům i studentům byla e-mailem zaslána automaticky vygenerovaná hesla k přihlášení. Tato změna proběhla s cílem usnadnit komunikaci mezi rodiči a učiteli, zjednodušit systém známkování a usnadnit omlouvání zameškaných hodin. Zvykání na něco nového může být náročné, doufáme však, že lepší systém společně s námi brzy oceníte. Pokud byste si v prostředí EduPage nevěděli rady, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím sekretariátu (+420 558 675 211, info@gymnaziumbma.cz), rádi Vám pomůžeme.

      • Zahájení školního roku
       • Zahájení školního roku

        3. 9. 2019

        Školní rok na BMA nezačíná zvoněním, nýbrž písničkou. Paní Ramíková s panem Foldynou opět zazářili před publikem nových prváků, starších studentů, absolventů i učitelů a veškeré novinky a změny, které se během prázdnin na BMA udály, oznámili vysoce uměleckým stylem. Tou největší novinkou bezpochyby je, že máme novou paní ředitelku, která nás ve škole přivítala se srdečným úsměvem, plná elánu do další etapy. Studenti, kteří čekali u vchodu zamčené školy už před sedmou hodinou ranní, vypadají odpočatě a rovněž natěšeně, z čehož soudíme, že v letošním roce budou mít určitě vynikající studijní výsledky. Tak s chutí do toho!

      • Adaptační kurz
       • Adaptační kurz

        3. 9. 2019

        Pro naše nové studenty 1. ročníku jsme připravili adaptační kurz, který proběhne v termínu 4. - 6. září 2019. Již tradičně se jej zúčastní také vybraní studenti 4. ročníku, kteří pro prváky připravili pestrý program. Vše se bude odehrávat v příjemném prostředí roubenek na hotelu KAM v Malenovicích a bude-li nám přát počasí, nebude chybět ani výstup na slavnou Lysou horu. Pro více informací můžete kontaktovat třídní učitelku Janu Ramíkovou (jramikova@gymnaziumbma.cz) nebo Terezu Steel (tsteel@gymnaziumbma.cz).

      • Jazykové kurzy
       • Jazykové kurzy

        3. 9. 2019

        Již dlouhá léta pořádáme po školním vyučování jazykové a přípravné kurzy pro veřejnost, ale tento rok jsme se rozhodli jim dát novou tvář. V nabídce máme dětské kurzy angličtiny, kde výuka probíhá bez použití učebnic, zábavnou formou plnou her a různých aktivit a především bez domácích úkolů a známek. Dále nabízíme kurzy angličtiny také pro dospělé, které probíhají buď pod vedením zkušeného českého lektora, nebo jednou týdně s rodilým mluvčím. Komu by nepadly do oka skupinové kurzy, nabízíme také individuální výuku. Kromě toho je možné se přihlásit také na španělštinu nebo portugalštinu. Pro více informací či přihlášení můžete navštívit naše stránky www.kurzybma.cz.

    • Pro rodiče a žáky

     Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy.
      • Kontakty

       • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
       • info@gymnaziumbma.cz
       • (+420) 558 675 211
       • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
       • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
       • IČO: 26787806
       • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
     • Follow BMA