• Kvalitní gymnaziální vzdělání
   • Nadstandardní výuku angličtiny
   • Motivující prostředí založené na křesťanských hodnotách
   • Pozitivní formování osobnosti
   • Naše hodnoty: Family, Creativity, Excellence
 • BMA je více než škola, je to rodina.

  Z toho důvodu se pevně držíme křesťanských hodnot FAMILY (rodiny), CREATIVITY (tvořivosti) a EXCELLENCE (kvality), které jsou středem našeho přístupu ke vzdělávání.
    • FAMILY
    • Věříme, že vztahy jsou klíčové a mají na vzdělávání vliv. Proto vytváříme prostředí školy, kde chceme být něco jako BMA „rodinou“. Kvalitní klima školy není samovolný, ale záměrný proces, na kterém tým učitelů pracuje.
     • CREATIVITY
     • Věříme, že kreativita je lidským bytostem vlastní a chceme ji jako učitelé využívat i podněcovat u studentů. Škola by neměla být pouze místem předávání faktů, ale také objevování nových cest a přístupů k řešení problémů.
      • EXCELLENCE
      • Věříme, že dobrý učitel je základním předpokladem kvality školy. Každému studentovi chceme přispět k jeho vzdělanostnímu a osobnostnímu rozvoji, vytvářet tzv. přidanou hodnotu. Kvalita musí být v konkrétních aspektech měřitelná.
    • Novinky

     Zjistěte, co je nového na naší škole.
      • Den otevřených dveří - pátek 10. ledna 2020
       • Den otevřených dveří - pátek 10. ledna 2020

        8. 11. 2019

        Zveme Vás na den otevřených dveří na Gymnáziu BMA v pátek 10. ledna 2020 od 11:30 do 16:30 hodin.

        Na dnu otevřených dveří jsme pro Vás připravili následující program:

        1. Ukázkové hodiny

        Návštěva vyučovacích hodin ve třídě v rámci běžné výuky.

        11:35 - 12:20 – dějepis, 1. patro, učebna III. ročníku (3. ročník)
        11:35 - 12:20 – chemie, 1. patro, učebna IV. ročníku (4. ročník)
        11:55 - 12:40 – anglický jazyk, 2. patro, učebna II. ročníku (2. ročník)
        11:55 - 12:40 – český jazyk a literatura, 2. patro, učebna I. ročníku (1. ročník)

      • Volby do školské rady
       • Volby do školské rady

        4. 11. 2019

        OZNÁMENÍ ředitelky školy

        o době a místě konání voleb do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o.

        Volby do školské rady Gymnázium BMA, s.r.o. jsou organizovány a budou provedeny v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – „školský zákon“.

        Volby do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o. se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 na třídních schůzkách od 16:30 do 18:00 hodin.

      • Srdcem, ne očima
       • Srdcem, ne očima

        24. 10. 2019

        Na BMA máme spoustu studentů, kterým není jedno, v jakém prostředí žijeme a jak naše společnost vypadá. Již od února 2018 máme tým dobrovolníků, kteří jezdí do základních a mateřských škol ukazovat dětem, že není důležité, jakou má kdo barvu kůže, ale že je potřeba vnímat, jaký je člověk uvnitř. Studenti využívají k demonstraci důležitých myšlenek zážitkovou výtvarnou metodu a svůj projekt, pro který čerpali inspiraci u umělkyně Angéliky Dass, pojmenovali “Srdcem, ne očima”. V letošním školním roce pokračujeme, první workshop proběhl v ostravské Církevní mateřské škole Přemysla Pittra. Jelikož je tento projekt součástí preventivního programu Gymnázia BMA, náklady na něj jsou částečně pokryty z dotace Moravskoslezského kraje. Více o projektu se můžete dovědět na www.srdcemneocima.cz.

      • Poznávácí zájezd do španělska
       • Poznávácí zájezd do španělska

        24. 10. 2019

        Na přelomu září a října se skupina studentů z 2. a 3.ročníku našeho gymnázia vypravila na cestu za poznáním krás Španělska. Cesta na úplný jih byla trochu náročná, za to velmi krásná. Při cestě na jih jsme se na jeden den zastavili v Barceloně a pak jsme zamířili do letoviska Torremolinos, kde jsme byli ubytování v hotelu poblíž pláže. Každý den po vydatné snídani jsme se vydávali na prohlídku měst. Navštívili jsme Granadu, Córdobu, Sevillu, Rondu, Málagu, a dokonce jsme zamířili i na anglickou půdu za opičkami na Gibraltar. V Barceloně jsme navštívili přístav, Gotickou čtvrť, katedrálu, Paseo de Gracia s domy Casa Batlló a Casa Milá od Antonia Gaudího, La Boquería a samozřejmě kataedrálu Sagrada Familia. V Granadě jsme se podívali ho hradu arabských králů ze středověku - do Alhambry. V Córdobě pak muslimskou mešitu, románský most a centrum města. V Málaze jsme se procházeli v uličkách v

    • Pro rodiče a žáky

     Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy.
      • Kontakty

       • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
       • info@gymnaziumbma.cz
       • (+420) 558 675 211
       • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
       • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
       • IČO: 26787806
       • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
     • Follow BMA