• Školné

    • Proč školné?
     Financování soukromých škol upravuje školský zákon a samostatný zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Soukromé školy a školská zařízení dostávají ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů dotaci, která je určena na financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním a na financování běžných provozních neinvestičních výdajů. Vzhledem k tomu, že výše dotace je nižší než u škol veřejných (státních), soukromé školy si rozdíl dofinancovávají prostřednictvím školného.

     Jaký nadstandard pokrývá školné?
     Pro rodiče, který se rozhodne pro soukromou školu, je v jeho příspěvku (školném) zahrnut určitý nadstandard, který by soukromá škola měla zajistit. A co je oním nadstandardem v Gymnáziu BMA? Je to především:

     • nadstandardní výuka angličtiny výhradně prostřednictvím rodilých mluvčích
     • rodilí mluvčí v dalších jazycích (FJ, NJ)
     • studentské pobyty v zahraničí, především v USA, které jsou spolufinancovány našimi partnery
     • nadstandardní příprava pro studium v zahraničí
     • nadstandardní podpora při naplňování individuálních potřeb studenta jako jsou individualizované studijní plány, výuka v malých skupinách, individuální výuka apod.
      

     Výše a platba školného
     Výše školného ve školním roce 2023/2024 je 25 000 Kč za rok. Placení probíhá standardně jednou za rok (do 30. 8.), lze však dohodnout i jiný způsob platby (např. čtvrtletně či měsíčně). Výše školného ve školním roce 2024/2025 bude 27 000 Kč za rok. 

     Jaké jsou další náklady?
     Další běžné náklady, které lze očekávat v souvislosti se studiem, jsou především náklady na sportovní pobyty (lyžařský kurz a vodácký kurz), exkurze a některé učebnice.

     Úlevy
     Neposkytujeme prospěchová stipendia, ale poskytujeme úlevy pro rodiny, které mohou mít potíže s placením školného ve stanovené výši.

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA