• Předávání maturitních vysvědčení
     • Předávání maturitních vysvědčení

     • V pátek 26. 5. proběhlo již tradiční předávání maturitních vysvědčení a pamětních listů města v Janáčkově síni. Moc gratulujeme všem našim novým absolventům a těšíme se na jejich další životní úspěchy. 

    • Třeťáci na Ostravské Univerzitě
     • Třeťáci na Ostravské Univerzitě

     • V březnu 2023 otevřela OU nový kampus sportu a zdraví a Klastr umění a designu v centru města. " To chceme vidět." zvolali třeťáci a jeli jsme. Na začátku výletu jsme se podívali, jaké jsou nové možnosti studentského ubytování v Kampusu Palace. Potom jsme přešli do City Kampusu, kde nás provedli po moderně zařízených učebnách, zkušebních laboratořích zdraví a několika tělocvičnách, které jsou vybaveny na špičkové úrovni.

      V poslední části se naše výprava rozdělila podle zájmu do dvou skupin.

      Jedna skupina přešla do Klastru umění a designu, kde absolvovala i hodinu muzikoterapie. Druhá skupina jela na Lékařskou fakultu do simulačního centra SIMLEK. Studenti si tam úspěšně vyzkoušeli intubaci, odběr krve, laparoskopické operace, práci s mikroskopem apod.

    • Dolní Vítkovice
     • Dolní Vítkovice

     • Zatímco se uchazeči o studium na naší škole trápili s testy od Cermatu, naši druháci se vydali do Dolních Vítkovic. Prohlédli si Velký svět techniky s aktuální výstavou Orbis Pictus Play a novou expozicí ZooM týkající se vizuální gramotnosti a prošli si vzdělávací okruh bývalého Vysokopecniho závodu včetně prohlídky Bolt Tower, kde se dozvěděli vše o výrobě železa.

    • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
     • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

     • Seznam přijatých uchazečů

       

      Informace o výsledcích přijímacích zkoušek

      Je-li uchazeč přijat:

      • začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole, zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ 
      • přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se oznamuje pod přiděleným registračním číslem zveřejněním seznamu uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy 
      • zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy v době od 7:30 do 16:00
      • rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu info@gymnaziumbma.cz

      Není-li uchazeč přijat:

      • jeden z rodičů si může vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v úterý 2. května 2023 od 7:30 do 16:00 a ve středu 3. května 2023 od 7:30 do 14:00 a zároveň má možnost podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána poštou doporučeně zákonnému zástupci žáka, případně datovou schránkou.
      • odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí
      • neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola přijímat další uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení
    • Ředitelské volno - 5. 5. 2023
     • Ředitelské volno - 5. 5. 2023

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem školy - BMA z.s., vyhlašuji na pátek 5. 5. 2023 ředitelské volno. 

      Danuta Pokorná
      ředitelka školy 

    • NAVÝŠENÁ KAPACITA
     • NAVÝŠENÁ KAPACITA

     • S radostí oznamujeme, že MŠMT a Moravskoslezský kraj dne 9. 3. 2023 rozhodlo o navýšení kapacity školy i oboru gymnázia.

      Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. bude od školního roku 2023/2024 přijímat ke čtyřletému studiu 50 uchazečů.

      Děkujeme všem, kteří v tomto procesu změny s námi spolupracovali a mysleli na nás.

    • Vánoční Praha
     • Vánoční Praha

     • Před Vánoci se většina studentů naší školy spolu s vyučujícími vypravila do Prahy. Dopoledne jsme strávili v krásně opraveném Národním muzeu a odpoledne jsme věnovali procházkám po vánočně vyzdobené Praze. Dozvěděli jsme se mnoho nového a nasáli vánoční atmosféru, což bylo moc příjemné.

    • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
     • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

     •  

      V pátek 20. 1. 2023 všechny srdečně zveme na den otevřených dveří. 

      Začínáme ve 13:30 v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., ul. Dvořákova 1269 Časový harmonogram: 

      1. patro: 

      • 13:30, 14:30, 15:30 - otázky a odpovědi s vedením školy v učebně 2. ročníku
      • 14:00, 15:00, 16:00 - ukázkové hodiny anglického jazyka v učebně 3. ročníku

      2. patro: 

      • 13:30 - 15:30 - ukázkové pohovory z anglického jazyka v učebně 1. a 4. ročníku
      • 13:30 -  15:30 - rozhovory se studenty v jazykové učebně
    • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
     • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

     • V pátek 25. 11. 2022 všechny srdečně zveme na den otevřených dveří. 

      Začínáme ve 13:30 v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., ul. Dvořákova 1269
       
      Časový harmonogram: 

      1. patro: 

      • 13:30, 14:30, 15:30 - otázky a odpovědi s vedením školy v učebně 2. ročníku
      • 14:00, 15:00, 16:00 - ukázkové hodiny anglického jazyka v učebně 3. ročníku

      2. patro: 

      • 13:30 - 15:30 - ukázkové pohovory z anglického jazyka v učebně 1. a 4. ročníku
      • 13:30 -  15:30 - rozhovory se studenty v jazykové učebně
    • Zájezd do Katalánska
     • Zájezd do Katalánska

     • Na konci října se 50 studentů BMA spolu s třemi vyučujícími vydalo na poznávací zájezd do Katalánska na pobřeží Costa Brava. 7 dnů bylo naplněno cestováním, poznáváním krásných míst, koupáním, ochutnáváním španělské kuchyně,  výtvarným uměním a sportovními výkony. 

       A co všechno jsme viděli? Podívejte se sami...

    • Nová předzahrádka
     • Nová předzahrádka

     • 24. a 25. října studenti a členky Okrašlovacího spolku Frýdlantu nad Ostravicí před našim gymnáziem společnými silami vysadili trvalkový záhon. Velkou část z potřebných rostlin vypěstovali členové spolku nebo přinesli studenti a rodiče ze svých zahrádek. Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli a těšíme se, až naše předzahrádka příští rok rozkvete! 

    • Zahájení školního roku 2022/2023
     • Zahájení školního roku 2022/2023

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      letošní školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY. 

      V 9:00 proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v jídelně. Pak budou následovat setkání s třídními učiteli, kde se žáci dozví informace spojené s výukou a každý obdrží potvrzení o studiu.

    • Prázdninový provoz na sekretariátě
     • Prázdninový provoz na sekretariátě

     • Po dobu letních prázdnin je provoz školy upraven v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hod., případně Vaše požadavky vyřídíme prostřednictvím e-mailu: info@gymnaziumbma.cz. V nutných případech volejte tel.č. 603155292 nebo napište sms.
      Děkujeme za pochopení

    • Ředitelské volno 28.6. - 30.6. 2022
     • Ředitelské volno 28.6. - 30.6. 2022

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem školy - BMA z.s., vyhlašuji na dny 28.6. - 30.6. 2022 ředitelské volno z důvodu pokračování prací na rekonstrukci školy.

      Danuta Pokorná
      ředitelka školy 

    • Schůzka se zákonnými zástupci nově přijatých žáků
     • Schůzka se zákonnými zástupci nově přijatých žáků

     • Zveme všechny zákonné zástupce přijatých žáků do 1. ročníku 2022/2023 na schůzku, která se koná ve středu 15. června 2022 v 16.00 v budově školy. Na programu bude podepisování smlouvy o studiu, výměr školného, informace k adaptačnímu pobytu.

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA