• Den otevřených dveří - pátek 10. ledna 2020
     • Den otevřených dveří - pátek 10. ledna 2020

     • Zveme Vás na den otevřených dveří na Gymnáziu BMA v pátek 10. ledna 2020 od 11:30 do 16:30 hodin.

      Na dnu otevřených dveří jsme pro Vás připravili následující program:

      1. Ukázkové hodiny

      Návštěva vyučovacích hodin ve třídě v rámci běžné výuky.

      11:35 - 12:20 – dějepis, 1. patro, učebna III. ročníku (3. ročník)
      11:35 - 12:20 – chemie, 1. patro, učebna IV. ročníku (4. ročník)
      11:55 - 12:40 – anglický jazyk, 2. patro, učebna II. ročníku (2. ročník)
      11:55 - 12:40 – český jazyk a literatura, 2. patro, učebna I. ročníku (1. ročník)

      2. Prezentace o škole – ředitelka školy Ing. Danuta Pokorná, 1. patro, učebna III. ročníku

      12:50 – 13:30       a     14:20 – 15:00        

      Podle čeho si vybíráte střední školu? Prezentace má za cíl ujasnit si odpověď na tuto základní otázku a nastínit, pro koho je naše škola vhodná (učební plány, klima školy, vybavení školy, uplatnění absolventů apod.).

      3. Lekce angličtiny pro uchazeče – Paul Till – 1. patro, učebna IV. ročníku

      13:40 – 14:10       a     15:10 – 15:40        (další ukázkové hodiny dle zájmu uchazečů)

      Zahrnuje ukázkové hodiny angličtiny pro příchozí (zde uchazeči v případě zájmu sami zasednou do školních lavic, aby si zakusili hodinu s naším rodilým mluvčím „na vlastní kůži“).        

      4. Pohovor z anglického jazyka – Spencer Steel a Justin Loy, 2. patro, 13:00 – 16:00
      Můžete si vyzkoušet, jak bude probíhat pohovor z angličtiny v rámci přijímacích zkoušek.

      Na Vaši návštěvu se těší učitelé BMA i studenti, kteří Vás rádi provedou školou, podají informace i nabídnou občerstvení!
       

    • Volby do školské rady
     • Volby do školské rady

     • OZNÁMENÍ ředitelky školy

      o době a místě konání voleb do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o. 

      Volby do školské rady Gymnázium BMA, s.r.o. jsou organizovány a budou provedeny v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – „školský zákon“. 

      Volby do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o. se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 na třídních schůzkách od 16:30 do 18:00 hodin. 

      Volit mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí ke dni voleb, kteří volí jednoho člena rady. 

      Hlasovací lístek voliči obdrží v den voleb.


      Kandidáti:              

      OZNÁMENÍ - Volby do školské rady

    • Srdcem, ne očima
     • Srdcem, ne očima

     • Na BMA máme spoustu studentů, kterým není jedno, v jakém prostředí žijeme a jak naše společnost vypadá. Již od února 2018 máme tým dobrovolníků, kteří jezdí do základních a mateřských škol ukazovat dětem, že není důležité, jakou má kdo barvu kůže, ale že je potřeba vnímat, jaký je člověk uvnitř. Studenti využívají k demonstraci důležitých myšlenek zážitkovou výtvarnou metodu a svůj projekt, pro který čerpali inspiraci u umělkyně Angéliky Dass, pojmenovali “Srdcem, ne očima”. V letošním školním roce pokračujeme, první workshop proběhl v ostravské Církevní mateřské škole Přemysla Pittra. Jelikož je tento projekt součástí preventivního programu Gymnázia BMA, náklady na něj jsou částečně pokryty z dotace Moravskoslezského kraje. Více o projektu se můžete dovědět na www.srdcemneocima.cz.

    • Poznávácí zájezd do španělska
     • Poznávácí zájezd do španělska

     • Na přelomu září a října se skupina studentů z 2. a 3.ročníku našeho gymnázia vypravila na cestu za poznáním krás Španělska. Cesta na úplný jih byla trochu náročná, za to velmi krásná. Při cestě na jih jsme se na jeden den zastavili v Barceloně a pak jsme zamířili do letoviska Torremolinos, kde jsme byli ubytování v hotelu poblíž pláže. Každý den po vydatné snídani jsme se vydávali na prohlídku měst. Navštívili jsme Granadu, Córdobu, Sevillu, Rondu, Málagu, a dokonce jsme zamířili i na anglickou půdu za opičkami na Gibraltar. V Barceloně jsme navštívili přístav, Gotickou čtvrť, katedrálu, Paseo de Gracia s domy Casa Batlló a Casa Milá od Antonia Gaudího, La Boquería a samozřejmě kataedrálu Sagrada Familia. V Granadě jsme se podívali ho hradu arabských králů ze středověku - do Alhambry. V Córdobě pak muslimskou mešitu, románský most a centrum města. V Málaze jsme se procházeli v uličkách v centru města, prohlídli jsme si římské divadlo, navštívili Muzeum Pabla Picassa a jeho rodného domu. Následovala prohlídka býčí arény a muzea La Malagueta. Nejkrásnějším městem Andalusie je bezpochyby Sevilla se svým překrásným náměstím, třetí největší katedrálou v Evropě, kde jsou uloženy ostatky Kryštofa Kolumba, Archívem zámořských objevů a dalšími krásami.

      Žákům se tento výlet určitě líbil, hlavně proto, že nám přálo počasí a mohli jsme se ještě v říjnu koupat v moři a také proto, že si mohli procvičit španělštinu a vidět na vlastní oči to, o čem si v hodinách španělštiny jen povídáme nebo ukazujeme na internetu. 

    • Školska rada
     • Školska rada

     • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.  
      Volby do školské rady Gymnázium BMA, s.r.o. jsou organizovány a budou provedeny v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – „školský zákon“. Volby do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 od 16:30 hodin do 18:00 hodin ve škole.
      Návrhy na kandidáty mohou předávat do 20. 10. 2019 zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

      Oznámení o školské radě

    • Nový systém EduPage
     • Nový systém EduPage

     • V letošním školním roce jsme ze systému Bakaláři přešli na nový systém EduPage, všem rodičům i studentům byla e-mailem zaslána automaticky vygenerovaná hesla k přihlášení. Tato změna proběhla s cílem usnadnit komunikaci mezi rodiči a učiteli, zjednodušit systém známkování a usnadnit omlouvání zameškaných hodin. Zvykání na něco nového může být náročné, doufáme však, že lepší systém společně s námi brzy oceníte. Pokud byste si v prostředí EduPage nevěděli rady, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím sekretariátu (+420 558 675 211, info@gymnaziumbma.cz), rádi Vám pomůžeme.

    • Zahájení školního roku
     • Zahájení školního roku

     • Školní rok na BMA nezačíná zvoněním, nýbrž písničkou. Paní Ramíková s panem Foldynou opět zazářili před publikem nových prváků, starších studentů, absolventů i učitelů a veškeré novinky a změny, které se během prázdnin na BMA udály, oznámili vysoce uměleckým stylem. Tou největší novinkou bezpochyby je, že máme novou paní ředitelku, která nás ve škole přivítala se srdečným úsměvem, plná elánu do další etapy. Studenti, kteří čekali u vchodu zamčené školy už před sedmou hodinou ranní, vypadají odpočatě a rovněž natěšeně, z čehož soudíme, že v letošním roce budou mít určitě vynikající studijní výsledky. Tak s chutí do toho!

    • Adaptační kurz
     • Adaptační kurz

     • Pro naše nové studenty 1. ročníku jsme připravili adaptační kurz, který proběhne v termínu 4. - 6. září 2019. Již tradičně se jej zúčastní také vybraní studenti 4. ročníku, kteří pro prváky připravili pestrý program. Vše se bude odehrávat v příjemném prostředí roubenek na hotelu KAM v Malenovicích a bude-li nám přát počasí, nebude chybět ani výstup na slavnou Lysou horu. Pro více informací můžete kontaktovat třídní učitelku Janu Ramíkovou (jramikova@gymnaziumbma.cznebo Terezu Steel (tsteel@gymnaziumbma.cz).

    • Jazykové kurzy
     • Jazykové kurzy

     • Již dlouhá léta pořádáme po školním vyučování jazykové a přípravné kurzy pro veřejnost, ale tento rok jsme se rozhodli jim dát novou tvář. V nabídce máme dětské kurzy angličtiny, kde výuka probíhá bez použití učebnic, zábavnou formou plnou her a různých aktivit a především bez domácích úkolů a známek. Dále nabízíme kurzy angličtiny také pro dospělé, které probíhají buď pod vedením zkušeného českého lektora, nebo jednou týdně s rodilým mluvčím. Komu by nepadly do oka skupinové kurzy, nabízíme také individuální výuku. Kromě toho je možné se přihlásit také na španělštinu nebo portugalštinu. Pro více informací či přihlášení můžete navštívit naše stránky www.kurzybma.cz.

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 558 675 211
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA