• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
     • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

     • V pátek 24. 11. 2023 všechny srdečně zveme na den otevřených dveří. 
      Začínáme ve 14:00 v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., ul. Dvořákova 1269.
       
      Časový harmonogram: 


      1. patro:

      • 14:00 - 15:30 - rozhovory s rodilými mluvčími v AJ

      2. patro: 

      • 14:00, 15:00 - otázky a odpovědi s vedením školy v učebně 2. ročníku
      • od 15:00 - na slovíčko s francouzštinou v jazykové učebně
      • 14:30, 15:30 - ukázkové hodiny anglického jazyka v učebně výtvarné výchovy

      Po celou dobu akce budete mít možnost si popovídat se studenty a také nakouknout do nové multifunkční IT učebny. 
       

    • Ředitelské volno - 16. 11. 2023
     • Ředitelské volno - 16. 11. 2023

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem školy - BMA z.s., vyhlašuji na čtvrtek 16. 11. 2023 ředitelské volno. 

      Danuta Pokorná
      ředitelka školy 

    • Exkurze do Říma
     • Exkurze do Říma

     • Novou tradicí BMA se pomalu stává podzimní výprava za (nejen) antickou (nejen) historií. Po loňských Athénách se skupina dvaceti studentů druhého a třetího ročníku za doprovodu učitelů vydala tam, kam vedou všechny cesty – do Říma. Během několika dnů v hlavním městě Itálie jsme prošli Vatikán, prozkoumali Koloseum a Forum Romanum, prohlédli si archeologické muzeum, navštívili zříceniny antického přístavu Ostia a sestoupili do katakomb, které jsou spjaty s historií prvních křesťanů. Kromě toho jsme samozřejmě nevynechali Španělské schody, náměstí Piazza Navona, fontánu di Trevi, čtvrť Trastevere a další krásná místa v Římě. Počasí bylo nakonec i přes původně nepříznivou předpověď uspokojivé, někteří se dokonce navzdory vlnobití koupali v moři, nálada výborná a žádný pracovní list nezůstal nevyplněn. A kolik jsme snědli pizzy? No, pár kilo to bylo!

    • Benefiční koncert pro společenství Vstaň a choď
     • Benefiční koncert pro společenství Vstaň a choď

     • MILÍ KAMARÁDI, PŘÁTELÉ, PŘÍZNIVCI,

      jak mnozí víte, letos slaví společenství VSTAŇ A CHOĎ krásné kulaté výročí 10 let! 
      Setkání, slavení a díkůvzdání bude Benefiční koncert 4. 11. v 17 hodin ve Frýdlantu nad Ostravicí.
      Bude nám "ctí a národním svátkem", když u toho budete s námi.  

      Zde je odkaz na prodej vstupenek: https://www.infofrydlantno.cz/vismo/akce.asp?id_org=200213&p1=11282&id=6963
      Výtěžek koncertu půjde na pořízení velkého auta se speciální úpravou pro převoz 4 jezdících..
      Zatím jsme závislí na dobré vůli přátel a technickém stavu aut, které si půjčujeme, kde se dá. Jak asi tušíte, cena takového auta přesahuje milion,
      a to na koncertě určitě nevybereme. Proto jsme připravili sbírkový projekt na DONIO, jehož název vyčtete z odkazu: https://www.donio.cz/pomozte-nam-se-setkavat-velke-auto-nam-to-umozni

      PROSÍME, POJĎTE DO TOHO S NÁMI! 

    • Noc vědců
     • Noc vědců

     • V pátek 6. 10. jsme se jeli podívat na Noc vědců. Probíhala na všech fakultách Ostravské univerzity, my jsme se šli podívat na nový kampus na Černé louce. Tam jsme navštívili přednášky, workshopy nebo výstavy a dozvěděli jsme se tak například, jak vypadají různé věci pod mikroskopem, jak žil Jan Amos Komenský nebo jak se zkoumá lidský pohyb. Také jsme si mohli zacvičit v dobře vybavené posilovně nebo zkoušet salta na velké trampolíně v tělocvičně na gymnastiku a na střeše kampusu jsme se pokochali západem slunce. Na závěr jsme zanechali stopu BMA na obraze, kam maloval kdokoliv, kdo šel kolem. Moc jsme si užili takto skvěle strávený čas s novými spolužáky a ještě víc jsme utužili vztahy.
      Děkujeme paní Karlické, že nás vzala s sebou, a příště si Noc vědců určitě opět nenecháme
      ujít!
      Anežka Foldynová, 1.A

    • Slavíme 20 let BMA!
     • Slavíme 20 let BMA!

     • Zveme absolventy, studenty, kolegy, rodiče a přátele. Chceme se s vámi opět setkat a sdílet společnou radost. Po celou dobu akce bude možnost si ve třídách popovídat u kávy, čaje, či něčeho dobrého k snědku.

       

      16. 11. 2023

      13:00-16:00 prohlídka budovy, společný umělecký projekt

      16:00-17:30 talkshow s absolventy

       

      17.11. 2023

      9:00-10:00 prohlídka budovy

      10:00-11:30 talkshow s absolventy


       

      Dejte nám vědět, že přijdete. Napište na email: info@gymnáziumbma.cz nebo se přihlaste na Facebooku, případně zavolejte.

      Odkaz na oficiální FB událost: https://fb.me/e/1xEspJ2B1

       

    • Zahájení školního roku 2023/2024
     • Zahájení školního roku 2023/2024

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      letošní školní rok zahájíme v pondělí 4. 9. 2023 v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY. 

      V 9:00 proběhne slavnostní zahájení nového školního roku. Pak budou následovat setkání s třídními učiteli, kde se žáci dozví informace spojené s výukou a každý obdrží potvrzení o studiu.

    • Prázdninový provoz na sekretariátě
     • Prázdninový provoz na sekretariátě

     • V průběhu letních prázdnin je provoz školy upraven v pracovní dny od 8:00 do 12:00, Vaše případně požadavky  nebo dotazy vyřídíme prostřednictvím e-mailu info@gymnaziumbma.cz.

      Děkujeme za pochopení. 

    • Ocenění starostkou města Frýdlantu nad Ostravicí
     • Ocenění starostkou města Frýdlantu nad Ostravicí

     • Letos byli na ocenění RNDr. Heleny Pešatové nominováni naši žáci za úspěchy na krajské, republikové i mezinárodní úrovni v angličtině, tanci, jízdě na koni, florbale, hře na violoncello a tenise. 

    • Ředitelské volno - 30. 6. 2023
     • Ředitelské volno - 30. 6. 2023

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem školy - BMA z.s., vyhlašuji na pátek 30. 6. 2023 ředitelské volno. 

      Danuta Pokorná
      ředitelka školy 

    • Předávání maturitních vysvědčení
     • Předávání maturitních vysvědčení

     • V pátek 26. 5. proběhlo již tradiční předávání maturitních vysvědčení a pamětních listů města v Janáčkově síni. Moc gratulujeme všem našim novým absolventům a těšíme se na jejich další životní úspěchy. 

    • Třeťáci na Ostravské Univerzitě
     • Třeťáci na Ostravské Univerzitě

     • V březnu 2023 otevřela OU nový kampus sportu a zdraví a Klastr umění a designu v centru města. " To chceme vidět." zvolali třeťáci a jeli jsme. Na začátku výletu jsme se podívali, jaké jsou nové možnosti studentského ubytování v Kampusu Palace. Potom jsme přešli do City Kampusu, kde nás provedli po moderně zařízených učebnách, zkušebních laboratořích zdraví a několika tělocvičnách, které jsou vybaveny na špičkové úrovni.

      V poslední části se naše výprava rozdělila podle zájmu do dvou skupin.

      Jedna skupina přešla do Klastru umění a designu, kde absolvovala i hodinu muzikoterapie. Druhá skupina jela na Lékařskou fakultu do simulačního centra SIMLEK. Studenti si tam úspěšně vyzkoušeli intubaci, odběr krve, laparoskopické operace, práci s mikroskopem apod.

    • Dolní Vítkovice
     • Dolní Vítkovice

     • Zatímco se uchazeči o studium na naší škole trápili s testy od Cermatu, naši druháci se vydali do Dolních Vítkovic. Prohlédli si Velký svět techniky s aktuální výstavou Orbis Pictus Play a novou expozicí ZooM týkající se vizuální gramotnosti a prošli si vzdělávací okruh bývalého Vysokopecniho závodu včetně prohlídky Bolt Tower, kde se dozvěděli vše o výrobě železa.

    • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
     • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

     • Seznam přijatých uchazečů

       

      Informace o výsledcích přijímacích zkoušek

      Je-li uchazeč přijat:

      • začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole, zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ 
      • přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se oznamuje pod přiděleným registračním číslem zveřejněním seznamu uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy 
      • zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy v době od 7:30 do 16:00
      • rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu info@gymnaziumbma.cz

      Není-li uchazeč přijat:

      • jeden z rodičů si může vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v úterý 2. května 2023 od 7:30 do 16:00 a ve středu 3. května 2023 od 7:30 do 14:00 a zároveň má možnost podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána poštou doporučeně zákonnému zástupci žáka, případně datovou schránkou.
      • odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí
      • neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola přijímat další uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení
    • Ředitelské volno - 5. 5. 2023
     • Ředitelské volno - 5. 5. 2023

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem školy - BMA z.s., vyhlašuji na pátek 5. 5. 2023 ředitelské volno. 

      Danuta Pokorná
      ředitelka školy 

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292 Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA