• Letní prázdniny
     • Letní prázdniny

     • Během letních prázdnin bude provoz na sekretariátě školy omezen - denně od 8.00 - 12.00 a v době od 15. 7. 2020 do 24. 7. 2020 - dovolená.

      PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY!!!

    • Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021
     • Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021


     • Výsledky přijímacího řízení

      Informace o odevzdání zápisového lístku pro přijaté uchazeče:
      Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
      Podmínkou přijetí ke studiu je odevzdání zápisového lístku a podepsání smlouvy o studiu. Schůzka se zákonnými zástupci budoucích studentů 1. ročníku se bude konat v pondělí 29. června 2020 v 16:00 v budově školy.

      Informace pro nepřijaté uchazeče k podání žádosti o nové rozhodnutí:
      Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Vzor žádosti spolu s rozhodnutím o nepřijetí Vám zašleme doporučeně poštou.

      Informace o náhradním termínu JPZ
      K náhradnímu termínu JPZ může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.
      Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 22. června 2020.

   • Kontakty

    • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
    • info@gymnaziumbma.cz
    • (+420) 603 155 292
    • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
    • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
    • IČO: 26787806
    • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
    • (+420) 725 304 460
  • Follow BMA