• Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • V souladu s usnesením vlády je škola od 16.3. 2020 uzavřena. Neodkladné záležitosti lze vyřídit v pracovní dny od 8.00 - 11.00 na sekretariátu školy.

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • Vážení kurzisté a rodiče,

      z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro ČR a od 16. 3. 2020 i karantény a z něj vyplývajících preventivních opatření vám musíme sdělit, že se PREZENČNÍ VÝUKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ. Velmi nás mrzí, že Vám tím působíme komplikace v přípravě na přijímací zkoušky, ale nemůžeme jednat jinak. 

      Nevíme přesně, jak dlouho zákaz prezenční výuky potrvá, ale pokud to bude před přijímacími zkouškami jen trochu možné, poskytneme Vám lekce intenzivní výuky navíc. 


      Danuta Pokorná, ředitelka gymnázia 

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

      Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

      osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

      osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

       Vzhledem k tomuto nařízení nebudou studenti našeho gymnázia až do odvolání navštěvovat vyučovací hodiny v budově školy. Výuka bude probíhat podle možností pomocí internetu.

      Přípravné kurzy a kurzy AJ v odpoledních a večerních hodinách budou probíhat zatím bez omezení.

   • Kontakty

    • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
    • info@gymnaziumbma.cz
    • (+420) 603 155 292
    • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
    • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
    • IČO: 26787806
    • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
    • (+420) 725 304 460
  • Follow BMA