• Den otevřených dveří - pátek 10. ledna 2020
     • Den otevřených dveří - pátek 10. ledna 2020

     • Zveme Vás na den otevřených dveří na Gymnáziu BMA v pátek 10. ledna 2020 od 11:30 do 16:30 hodin.

      Na dnu otevřených dveří jsme pro Vás připravili následující program:

      1. Ukázkové hodiny

      Návštěva vyučovacích hodin ve třídě v rámci běžné výuky.

      11:35 - 12:20 – dějepis, 1. patro, učebna III. ročníku (3. ročník)
      11:35 - 12:20 – chemie, 1. patro, učebna IV. ročníku (4. ročník)
      11:55 - 12:40 – anglický jazyk, 2. patro, učebna II. ročníku (2. ročník)
      11:55 - 12:40 – český jazyk a literatura, 2. patro, učebna I. ročníku (1. ročník)

      2. Prezentace o škole – ředitelka školy Ing. Danuta Pokorná, 1. patro, učebna III. ročníku

      12:50 – 13:30       a     14:20 – 15:00        

      Podle čeho si vybíráte střední školu? Prezentace má za cíl ujasnit si odpověď na tuto základní otázku a nastínit, pro koho je naše škola vhodná (učební plány, klima školy, vybavení školy, uplatnění absolventů apod.).

      3. Lekce angličtiny pro uchazeče – Paul Till – 1. patro, učebna IV. ročníku

      13:40 – 14:10       a     15:10 – 15:40        (další ukázkové hodiny dle zájmu uchazečů)

      Zahrnuje ukázkové hodiny angličtiny pro příchozí (zde uchazeči v případě zájmu sami zasednou do školních lavic, aby si zakusili hodinu s naším rodilým mluvčím „na vlastní kůži“).        

      4. Pohovor z anglického jazyka – Spencer Steel a Justin Loy, 2. patro, 13:00 – 16:00
      Můžete si vyzkoušet, jak bude probíhat pohovor z angličtiny v rámci přijímacích zkoušek.

      Na Vaši návštěvu se těší učitelé BMA i studenti, kteří Vás rádi provedou školou, podají informace i nabídnou občerstvení!
       

    • Volby do školské rady
     • Volby do školské rady

     • OZNÁMENÍ ředitelky školy

      o době a místě konání voleb do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o. 

      Volby do školské rady Gymnázium BMA, s.r.o. jsou organizovány a budou provedeny v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – „školský zákon“. 

      Volby do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o. se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 na třídních schůzkách od 16:30 do 18:00 hodin. 

      Volit mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí ke dni voleb, kteří volí jednoho člena rady. 

      Hlasovací lístek voliči obdrží v den voleb.


      Kandidáti:              

      OZNÁMENÍ - Volby do školské rady

   • Kontakty

    • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
    • info@gymnaziumbma.cz
    • (+420) 603 155 292
    • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
  • Follow BMA