• Distanční forma vzdělávání
     • Distanční forma vzdělávání

     • Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání: 

      Základní platformou pro distanční výuku jsou nástroje Google pro všechny žáky, a to zejména aplikace Google Meet pro online výukové lekce, skupinový a individuální chat, audio či videohovory a Google Učebna pro zadávání a odevzdávání úkolů.  K ověřování znalostí žáků budou používané Google testy nebo jiné testovací systémy. Kromě nástrojů Google a dalších aplikací pro vlastní výuku bude využíván systém EduPage a webové stránky školy, a to zejména pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy a případnou vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou. Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy je EduPage chat a pracovní e-mailové adresy ve formátu- jprijmeni@gymnaziumbma.cz. Škola v případě nařízené distanční formy výuky bude učit podle rozvrhu. Probírané učivo je evidováno prostřednictvím zápisu do třídní knihy v systému EduPage, zápis v třídní knize bude uveden ve formě “ Distanční výuka – příslušné téma”. Protože distanční vzdělávání je podle Školského zákona č. 561 povinné, bude absence evidována a omlouvána jako při běžné výuce.
      Výchovy budou v období distanční výuky realizovány pouze předáváním materiálů či návodů pro samostatnou činnost žáků. 
      Zároveň informujeme, že je možnost si ve škole půjčit chromebook, který mohou studenti využívat doma po dobu distanční výuky. 
       

    • Mimořádné opatření č. 26/2020
     • Mimořádné opatření č. 26/2020

     • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

      nařizuje

      mimořádné opatření při epidemii

      s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. 

      Celý text (PDF)

      Metodika pro vzdělávání distančním způsobem naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.    

   • Kontakty

    • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
    • Sekretariát (+420) 603 155 292 Ředitelka školy (+420) 725 304 460
    • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
    • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
    • IČO: 26787806
    • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
  • Follow BMA