• Učební plán od r. 2020/2021

   • Předmět/ročník

    I.

    II.

    III.

    IV.

     

    celk.

    Jazyk a jazyková komunikace

    Český jazyk a literatura

    4

    3

    4

    6

        

    17

    Anglický jazyk

    6

    5

    5

    4

     

    20

    Další cizí jazyk

    3

    3

    3

    3

     

    12

    Matematika a její aplikace

    Matematika

    4

    4

    4

    3

     

    15

    Člověk a příroda

    Fyzika

    2

    2

    2

    1

     

    7

    Chemie

    2

    2

    2

    1

     

    7

    Biologie

    2

    2

    2

    1

     

    7

    Zeměpis

    2

    2

    2

    1

     

    7

    Člověk a společnost

    Dějepis

    2

    2

    2

    2

     

    8

    Společenské vědy

    2

    2

    2

    2

     

    8

    Informatika a informační a komunikační technologie 

    Informatika a výpočetní technika

    2

    2

    0

    0

     

    4

    Umění a kultura

    Výtvarná výchova 

    2

    2

     -

     -

     

    4

    Člověk a zdraví

    Tělesná výchova

    2

    2

    2

    2

     

    8

    Volitelné předměty

    1. volitelný předmět

    -

    2

    2

    0

     

    4

    2. volitelný předmět - seminář

    -

    -

    2

    0

     

    2

    3. volitelný předmět - profilace

    -

    -

     -

    2

     

    2

     Celkem hodin

    35

    35

    34

    28

     

    132

     

    Poznámky k učebnímu plánu 

    1. Po celou dobu studia je výběr v rámci Dalšího cizího jazyka německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk.
    2. Součástí vzdělávacího obsahu předmětů chemie, biologie, společenských věd, zeměpisu a tělesné výchovy je část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
    3. Součástí vzdělávacího obsahu předmětu zeměpis a chemie je vzdělávací oblast Geologie.
    4. Součástí vzdělávacího obsahu předmětu společenské vědy je vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
    5. V rámci výuky tělesné výchovy škola organizuje lyžařské a jiné sportovní kurzy.
    6. V rámci praktické výuky chemie probíhá tzv. týden praxe na smluvním pracovišti, praktická výuka v předmětech fyzika a biologie rovněž probíhá na smluvním pracovišti.- ve vědecké učebně.
    7. Předmět anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk v RVP G.
    8. Předmět matematika realizuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace v RVP G.
    9. Předmět zeměpis realizuje vzdělávací obsah oboru Geografie v RVP G.
    10. Předměty společenské vědy se realizují jako vzdělávací obsah oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP G.
    11. Předmět informatika realizuje část vzdělávacího obsahu oboru Informatika a informační a komunikační technologie v RVP G.
    12. Předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova včetně obsahu integrovaného tématu Umělecká tvorba a komunikace v RVP G.
    13. Výuka některých předmětů výchovného či praktického (praktika, semináře) zaměření se uskutečňuje v blocích. 
    14. V povinně volitelných předmětech si žák vybírá vždy jeden z nabídky:
     • 1. VP: třetí cizí jazyk (FJ), konverzace (NJ, ŠJ) nebo Business English (AJ);
     • 2. VP: žák si vybírá dva předměty z učebního plánu jako přípravu k maturitní profilové zkoušce či budoucí studijní profilaci (semináře: M, Sv, D, Bi, IT, Z, Ch, Fy, Psy);
     • 3. VP: žák si vybírá dva předměty z učebního plánu jako přípravu k maturitní profilové zkoušce či budoucí studijní profilaci (semináře a jazyky); 

    O konkrétní nabídce povinně volitelných předmětů v daném školním roce rozhoduje ředitel školy. 
     

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA