• Učební plán do r. 2019/2020

   • Vzdělávací prioritou Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY je jazykové zaměření. Výuka anglického jazyka má nejvýznamnější postavení (počet hodin) v rámci učebního plánu i v rámci celkové koncepce výuky (výuka prostřednictvím rodilých mluvčích, metody výuky).

    Jako druhý jazyk nabízí škola němčinu, španělštinu, francouzštinu nebo ruštinu. V povinně volitelných předmětech může student rozvíjet své jazykové vzdělávání v anglické konverzaci nebo výběrem třetího jazyka. V povinně volitelných nebo v nepovinných předmětech pak student rozvíjí další své vzdělávací priority, zejm. ve vztahu k zaměření dalšího studia, v humanitním i v přírodovědném základu.

    Předměty přírodovědného základu (kromě matematiky) jsou vyučovány v menších časových dotacích. Učivo je možné prohloubit v rámci povinně volitelných předmětů. Etickou profilaci školy doplňuje předmět etika zařazený ve čtvrtém ročníku v dotaci jedné hodiny týdně.

    Ve výuce se uplatňuje kombinace tradičních i netradičních metod a principy založené na kritickém myšlení. Škola se snaží doplňovat teoretickou výuku praktickými dovednostmi – psaní všemi deseti a projektově orientovaná výuka informatiky.

    Učební plán podle školního vzdělávacího programu

    Předmět/ročník

    I.

    II.

    III.

    IV.

    celkem

    Jazyk a jazyková komunikace

    Český jazyk a literatura

    4

    3

    4

    4

    15

    Anglický jazyk

    6

    5

    4

    5

    20

    Cizí jazyk 2

    3

    3

    3

    3

    12

    Matematika a její aplikace

    Matematika

    4

    4

    4

    3

    15

    Člověk a příroda

    Fyzika

    2

    2

    2

    1

    7

    Chemie

    2

    2

    2

    1

    7

    Biologie

    2

    2

    2

    1

    7

    Zeměpis

    2

    2

    2

    1

    7

    Člověk a společnost

    Společenské vědy

    2

    2

    2

    2

    8

    Dějepis

    2

    2

    2

    2

    8

    Informatika a informační a komunikační technologie 

    Informatika a výpočetní technika

    1

    1

    1

    1

    4

    Umění a kultura

    Estetická výchova

    2

    2

    0

    0

    4

    Výchova ke zdraví

    Tělesná výchova

    2

    2

    2

    2

    8

    Volitelné předměty

    Volitelný předmět 1

    0

    2

    2

    0

    4

    Volitelný předmět 2

    0

    0

    2

    0

    2

    Volitelný předmět 3

    0

    0

    0

    2

    2

    Volitelný předmět 4

    0

    0

    0

    2

    2

    Celkem hodin*

    34

    34

    34

    30

    132

     *Do týdenního plánu je přidána také jedna třídnická hodina.

     

    Volitelné a nepovinné předměty

    VP1: Business English, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Konverzace v NJ, Konverzace v ŠJ

    VP2: Seminář z matematiky, Seminář ze společenských věd, seminář z dějepisu, Seminář z biologie, Seminář z programování, Seminář ze zeměpisu, Seminář z chemie, Seminář z fyziky

    VP3: Maturitní seminář český jazyk

    VP4: Maturitní seminář z dějepisu, Maturitní seminář z chemie, Maturitní seminář z biologie, Maturitní seminář z programování, Maturitní seminář z matematiky, Maturitní seminář z německého jazyka, Maturitní seminář ze zeměpisu, Maturitní seminář ze společenských věd, Maturitní seminář ze španělského jazyka, Maturitní seminář z fyziky (SFy), Maturitní seminář ze francouzského jazyka, Maturitní seminář z psychologie, Maturitní seminář z dějin umění, Maturitní seminář z ruského jazyka

    Nepovinné předměty: Matematika, Britská literatura, Psychologie, Výtvarná výchova

    Anotace volitelných předmětů
     

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
   • (+420) 725 304 460
 • Follow BMA