• Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2020
     • Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2020

     • V souvislosti s řešením mimořádné situace se mění termíny přijímacích zkoušek. Zkouška proběhne nejdříve v červnu. O přesném termínu budete informováni s předstihem. Podrobné oficiální informace naleznete na webu: https://prijimacky.cermat.cz/

      Aktualizace je nutná z důvodu mimořádné situace a krizových opatření. V této souvislosti byl vydán zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy. 

      Jedná se o:
      1) Úpravu termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne v červnu.
      2) Počet termínů zkoušek. Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 
      3) Ředitel školy stanoví v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušky (ústní zkouška z angličtiny) 2 nové termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem.
      4) Další náležitosti (vyhodnocování přijímacího řízení, uplatnění opravného prostředku, odevzdání zápisového lístku aj.). O všech těchto skutečnostech bude uchazeč a jeho zákonný zástupce informován.

   • Kontakty

    • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
    • info@gymnaziumbma.cz
    • (+420) 603 155 292
    • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
    • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
    • IČO: 26787806
    • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
    • (+420) 725 304 460
  • Follow BMA