• Kvalitní gymnaziální vzdělání
   • Nadstandardní výuku angličtiny
   • Motivující prostředí založené na křesťanských hodnotách
   • Pozitivní formování osobnosti
   • Naše hodnoty: Family, Creativity, Excellence
 • BMA je více než škola, je to rodina.

  Z toho důvodu se pevně držíme křesťanských hodnot FAMILY (rodiny), CREATIVITY (tvořivosti) a EXCELLENCE (kvality), které jsou středem našeho přístupu ke vzdělávání.
    • FAMILY
    • Věříme, že vztahy jsou klíčové a mají na vzdělávání vliv. Proto vytváříme prostředí školy, kde chceme být něco jako BMA „rodinou“. Kvalitní klima školy není samovolný, ale záměrný proces, na kterém tým učitelů pracuje.
     • CREATIVITY
     • Věříme, že kreativita je lidským bytostem vlastní a chceme ji jako učitelé využívat i podněcovat u studentů. Škola by neměla být pouze místem předávání faktů, ale také objevování nových cest a přístupů k řešení problémů.
      • EXCELLENCE
      • Věříme, že dobrý učitel je základním předpokladem kvality školy. Každému studentovi chceme přispět k jeho vzdělanostnímu a osobnostnímu rozvoji, vytvářet tzv. přidanou hodnotu. Kvalita musí být v konkrétních aspektech měřitelná.
    • Novinky

     Zjistěte, co je nového na naší škole.
      • Mimořádné opatření
       • Mimořádné opatření

        17. 3. 2020

        V souladu s usnesením vlády je škola od 16.3. 2020 uzavřena. Neodkladné záležitosti lze vyřídit v pracovní dny od 8.00 - 11.00 na sekretariátu školy.

      • Mimořádné opatření
       • Mimořádné opatření

        16. 3. 2020

        Vážení kurzisté a rodiče,

        z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro ČR a od 16. 3. 2020 i karantény a z něj vyplývajících preventivních opatření vám musíme sdělit, že se PREZENČNÍ VÝUKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ. Velmi nás mrzí, že Vám tím působíme komplikace v přípravě na přijímací zkoušky, ale nemůžeme jednat jinak.

      • Mimořádné opatření
       • Mimořádné opatření

        10. 3. 2020

        Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

        Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

        - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

      • Informace uchazečům o studium na Gymnázium BMA
       • Informace uchazečům o studium na Gymnázium BMA

        12. 2. 2020

        Informujeme všechny uchazeče o studium na Gymnázium BMA, že přihlášky ke studiu můžete poslat poštou nebo předat osobně na sekretariátu školy v pracovní dny od 8.00 do 16.00.

        V době jarních prázdnin od 24. 2. - 27. 2. 2020 od 8.00 do 16.00 hodin na sekretariátu školy.

        V pátek 28. 2. 2020 bude provoz sekretariátu od 8.00 do 12.00 hodin.

    • Pro rodiče a žáky

     Pro zobrazení Vašich známek, domácích úkolů a denního rozvrhu se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy.
      • Kontakty

       • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
       • info@gymnaziumbma.cz
       • (+420) 558 675 211
       • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí
       • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
       • IČO: 26787806
       • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
     • Follow BMA